מה ההבדל בין יעילות לאפקטיביות ?
משמעות תפעולית שונה
וכיצד הן באות לידי ביטוי בקונטקסט הניהולי ?

ניהול הוא מושג המכלל פעולות בהן קיים מיצוי פוטנציאל של אנשים ומשאבים לשם ביצוע מטרות העסק, ומתוך מכוונות להשגת רמת יעילות גבוהה בהתאם לתכנון שהוגדר מראש בתכנית הפעולה.
כולנו מדברים במושגים של יעילות ואפקטיביות, רוצים להשיג אותן , משנים אסטרטגיות לעמוד בסטנדרטים ועם זאת קיים בלבול בהבנת המשמעות ובשימוש בשתי מילים חשובות האלו.

אם כך מה בין יעילות אל מול אפקטיביות ? וכיצד באות לידי ביטוי בקונטקס הניהולי?

יעילות : 

שימוש נכון במינימום משאבים על מנת להשיג תוצאות רצויות תוך התנהלות תקינה של העסק (תשומות מול תפוקות). המשמעות לבצע בצורה טובה יותר את מה שכבר מבוצע ולדוגמא בפחות זמן, פחות עלויות ופחות כח אדם.
יעילות בניהול מתמקדת בעלויות ובדרכים האפשריות לצמצם אותן.

אפקטיביות : 

מייצגת את הגישה היזמית וההחלטה לעשות את הדברים הנכונים ! היא מתמקדת בהזדמנויות לשנות מוסכמות ולהשיג תוצאות רצויות בהגדלת רווחים על ידי השגת המטרות היעדים והתפוקות.
מנהל יעיל ידע כיצד להשתמש במשאבים הקיימים עבורו, ומנהל אפקטיבי הוא זה שישיג את המטרות והיעדים שהוגדרו, אך לא מחייב שיעשה זאת בדרך היעילה ביותר!
בתהליך יעיל ! .

האם עובד אשר יוצא אחרון מהמשרד הוא טוב יותר מזה שיוצא לפניו?
רוב המנהלים ינקבו בשמם של העובדים שנשארים זמן מרובה במשרד ויראו בעובדים אלו כמסורים והטובים מהשאר כי פשוט יותר למדוד שעות עבודה בפועל. אך מיותר לציין שאין זה מדד לאפקטיביות. יתכן ודווקא הארגון מפסיד בשל תשלום כספי בגין עודף שעות וניצול משאב זמן לא ראוי, ודבר זה לא נמצא בהלימה לאפקטיביות העובד אותה ניתן למדוד בדרך הקשה יותר של קביעת יעדים, מדידת תפוקות ועריכת משוב.
אם כך העובד שנשאר אחרון במשרד הוא לא זה הטוב ביותר, אלא העובד שעושה את המצופה ממנו, ובצורה הנכונה ביותר.

כדאי למנהלים להפסיק למדוד את משך זמן שהותו של העובד במשרד, 

ולטפל ביעילות ואפקטיביות בהון האנושי תוך בחינת הפרמטרים הנכונים:
א. יעילות העובדים שלי – כמה יעילים העובדים שלי? והאם הם עושים את הדברים נכון?
ב. אפקטיביות העובדים שלי – כמה אפקטיביים העובדים שלי? והאם הם עושים את הדברים הנכונים?
ג. מהו הספק העבודה שלהם?
ד. מה איכות התוצרים שלהם?
ה. מה מצבם המוטיבציוני ? תשוש/מרוצה?

רוב המנהלים מעוניינים להשיג אפקטיביות = תוצאות. 

אך אל לנו לשכוח את הדרך וחשיבותה ביכולת שלנו להתייעל ולחסוך במשאבים שיהוו פתח להזדמנויות ותוצאות חדשות.

ארגון אשר רוצה להצליח מחוייב לדעת לשלב בין הניהול היעיל והאפקטיבי!!!