ניהול - מנהיגות ומה שביניהם!

"ניהול הוא לעשות את הדברים נכון, מנהיגות היא לעשות את הדברים הנכונים"

(פיטר דרוקר )

מזל טוב ! קודמתם לתפקיד ניהולי . הצלחתם לתרום לארגון באופן אישי-מקצועי וכעת אתם נדרשים למלא תפקיד רחב יותר בו תמדדו את ההצלחה שלכם באמצעות ההישגים של אנשי הצוות שלכם , ולא על פי הישגיכם האישיים.

כניסה לתפקיד ניהולי ראשון ואף שלישי , או מעבר מניהול צוות לניהול מחלקה/מנהלים , הוא תהליך הדורש למידה רבה, הסתגלות, הכלה, סבלנות ותוכנית עבודה. החשוב הוא – שהרבה מכך תלוי בכם וביכולותיכם!

ואם תרצו לעשות מקפצה מניהול למנהיגות , לייעל באפקטיביות ולהוות מקור להשראה תצטרכו מעבר למיומנויות פתרון בעיות מעשיות,תהליכים, תקציבים, משימות לפתח מיומנויות בנוגע לניהול אנשים , התבוננות פנימית והשקעה בצמיחתם האישית והצוותית.

האם ניהול ומנהיגות הן מילים נרדפות?

יש הרואים בניהול ומנהיגות תחומים שונים, יש את אלו התופסים אותם כתחומים חופפים , ויש הרואים בהם שני מושגים הנמצאים בהיררכיה.

המטאפורה המגדירה את ההבדל בין ניהול למנהיגות בצורה היפה ביותר לדעתי היא זו אשר הוגדרה על ידי מחבר הספר הנסיך הקטן:

"איך בונים ספינה?
אוספים אנשים ונוטעים בהם את האהבה והכמיהה לים הגדול, הרחב והאינסופי , ולא מקבצים אנשים ואומרים להם להכין תוכניות, לאסוף חומרים ולבנות ספינה".
וואוו..בעיני אין מדוייק מזה !
כדי להבין מה שבין ניהול להנהגה , במשך שנים חוקרים מתחקים אחר המאפיינים האישייותיים והיכולות המאפיינות מנהיגים , אציג לכם את הבולטות ביותר:
תכונות שנמצאו במחקרים כמאפיינות מנהיגים:
– מרץ והתמדה בהשגת מטרות
– העזה ומקוריות בפתרון בעיות
– דחף להפעלת יוזמה
– בטחון עצמי וחוש לזהות עצמית
– יכולת לקבל החלטות קשות
– יכולת עמידה בלחצים
– יכולת לספוג תסכולים והשהיות
– יכולת להשפיע על אחרים
– יכולת לבנות מערכות יחסים להשגת מטרות


מנהיגים לעומת מנהלים:

מנהיגים מול מנהלים – תפקוד

– מנהיגים מעצבים את סביבתם, משנים מחדשים ומשפיעים על עמדות תפישות וערכים של מונהגיהם.
מנהלים לעומת זאת,  מתמקדים בקבלת החלטות, ארגון, תכנון, איוש, בקרה, פתרון בעיות ושיפורים מתמידים.
– מנהיגים מעצבים ומשפיעים על עובדיהם, סביבתם הקרובה וסביבת התחום בהם הם פועלים.
מנהלים מתאימים סגנונם ותפקידם למצבים דינאמיים משתנים. 

– מנהיגים מתמקדים בעתיד, בוראים חזון חדש, מעצבים יעדים חדשים ויוצרים מציאות חדשה ושונה מהקודמת.  הם בוראים עתיד. מנהלים ממקדים את עיקר תשומת לבם להווה, להתייעלות ולשיפור מתמיד.


– מנהיגים שואבים עוצמתם מכוחן של תכונות ויכולת אישית, הם נשענים על האמון שנותנים בהם מונהגיהם מכוח הדוגמה האישית, הכריזמה ויכולת ההשראה.
לעומת זאת, מנהלים נשענים על כוחם הפורמאלי, הם שואבים את סמכותם מתפקידם הפורמלי והסמכות שהוא מקנה להם לתגמל ולהעניש.


התואר שלך הופך אותך למנהל, אבל רק אתה תוכל לקבוע אם תהפוך למנהיג. מנהיגות היא משהו שצריך לעבוד עליו ואיננה מצב של קיום או יעד.

ניהול ומנהיגות שונים זה מזה , אך גם משלימים. ככל שתצמחו לתוך התפקיד , תשאפו להיות הן מנהלים והן מנהיגים בארגון.