ניהול יעיל מול ניהול אפקטיבי

מה ההבדל בין יעילות לאפקטיביות ? משמעות תפעולית שונהוכיצד הן באות לידי ביטוי בקונטקסט הניהולי ? ניהול הוא מושג המכלל פעולות בהן קיים מיצוי פוטנציאל של אנשים ומשאבים לשם ביצוע מטרות העסק, ומתוך מכוונות להשגת רמת יעילות גבוהה בהתאם לתכנון שהוגדר מראש בתכנית הפעולה.כולנו מדברים במושגים של יעילות ואפקטיביות, רוצים להשיג אותן , משנים אסטרטגיות […]